Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

DORADZTWO FINANSOWO – KREDYTOWE

Oferta » DORADZTWO FINANSOWO – KREDYTOWE » PRODUKTY KONSULTINGU » FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ FINANSOWANIE HANDLU

Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, finansowanie handlu:

 • kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy, kredyt odnawialny, kredyt na wykup faktur (dodatkowe środki na rachunku bieżącym)
 • linia na finansowanie bieżącej działalności (zapewnia kilka podstawowych produktów finansowania bieżącej działalności w jednej umowie)
 • kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym (dodatkowe środki rachunkach bieżących w różnych walutach)
 • kredyt odnawialny na prefinansowanie zwrotu podatku VAT (zapewnia dodatkowe środki i poprawia płynność w czasie oczekiwania na zwrot podatku VAT)
 • umbrella wieloproduktowa (Linia wieloproduktowa dla grupy kapitałowych i grup podmiotów powiązanych)
 • linia wieloproduktowa (limit kredytowy przeznaczony dla przedsiębiorstw, korzystających z różnych form finansowania, zabezpieczenia i rozliczania transakcji handlowych
 • kredyt odnawialny na wykup faktur (możliwość zamiany na gotówkę należności handlowych firmy przed terminem ich zapadalności
 • kredyt z ubezpieczeniem KUKE (ubezpieczenie wymiany handlowej z podmiotami zagranicznymi, na rynkach gdzie zagrożeniem mogą być zmiany sytuacji ekonomicznej i politycznej)
 • kredyt z gwarancją „de minimis” (proste i wygodne finansowanie z gwarancją BGK)
 • kredyt na prefinansowanie kontraktu (pozwala na pozyskanie finansowania złożonych kontraktów i projektów)
 • zapłata za zobowiązania dłużnika (bank wstępuje w prawa wierzyciela (dostawcy) i jako nowy wierzyciel oferuje dłużnikowi (klientowi) dodatkowe finansowanie poprzez wydłużenie terminu spłaty wierzytelności
 • faktoring (dodatkowe środki bieżące i ograniczenie ryzyka dostawców):
  • rewers faktoring tzw. faktoring odwrócony
  • faktoringu z regresem (finansowanie bieżącej działalności firmy oraz zarządzania należnościami)
   • faktoring krajowy – finansowanie należności od odbiorców powstałych w obrocie krajowym
   • faktoring eksportowy – finansowanie należności od odbiorców powstałych w obrocie zagranicznym, w tym faktoring eksportowy oparty o współpracę w ramach „Factor Chain International”.
  • faktoring bez regresu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy (wyjątkowe zabezpieczenie przed nie dokonaniem zapłaty przez odbiorcę)
   • z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy w oparciu o umowę ubezpieczenia firm ubezpieczeniowych KUKE, czy Euler Hermes, Atradius, Coface czy PZU
   • z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy w oparciu o polisę ubezpieczeniową faktoringu
 • dyskonto wierzytelności (zabezpiecza płynność finansową firmy bez czekania na należności za faktury lub akredytywy):
  • dyskonto wierzytelności handlowych (należności) z regresem do zbywcy wierzytelności
  • dyskonto wierzytelności handlowych (należności) bez regresu do zbywcy wierzytelności
  • dyskonto akredytywy obcej (nabycie przez bank od beneficjenta akredytywy należności z akredytywy przed terminem jej płatności)
  • linia na finansowanie dostawców (w celu poprawy relacji z dostawcami, zapewniając im płynność)
 • gwarancje bankowe (podnoszą bezpieczeństwo transakcji, wzmacniają wiarygodność firmy, pozwalają spełnić wymogi ustawowe):
  • gwarancja przetargowa (zastępująca wadium gotówkowe)
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu (często zastępująca kaucję gwarancyjną)
  • gwarancja zwrotu zaliczki (zabezpieczająca spłatę/zwrot zaliczki)
  • gwarancja płatności (zabezpieczająca zapłatę za dostarczane towary lub usługi)
  • gwarancja spłaty kredytu (zabezpieczająca spłatę kredytu)
  • gwarancja celna (zabezpieczająca zapłatę długu celnego)
  • gwarancja wypłat nagród w grach losowych i zakładach wzajemnych (loteryjna)
  • gwarancja akcyzowa (zabezpieczająca zapłatę podatku akcyzowego)
  • gwarancja importowa (poręczenie za importera, które pozwala korzystać z odroczonego terminu płatności)
 • akredytywy:
  • Akredytywa stand-by
  • Akredytywa dokumentowa obca eksportowa (pewność transakcji w handlu zagranicznym)
  • Akredytywa dokumentowa własna importowa

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840