Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

UBEZPIECZENIA

Oferta » UBEZPIECZENIA » PORADY » Co zrobić w przypadku posiadania podwójnego ubezpieczenie OC pojazdu?

Oferta

Co zrobić w przypadku posiadania podwójnego ubezpieczenie OC pojazdu?

W przypadku, kiedy posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 (tzw. klauzula prolongacyjna), umowa zawarta w trybie art. 28 ust. 1 może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie

  • posiadacz pojazdu (ubezpieczający) może wypowiedzieć wyłącznie umowę ubezpieczenia OC zawartą w trybie art. 28 ust. 1 (tzw. klauzula prolongacyjna)
  • w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC PZU może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność
  • umowę zawartą w trybie art. 28 ust. 1 można wypowiedzieć w każdym czasie aż do zakończenia okresu ubezpieczenia w przypadku, gdy posiadacz pojazdu jest w tym samym czasie ubezpieczony ‘podwójnie’, tj. w 2 lub więcej zakładach ubezpieczeń
  • umowy ubezpieczenia nie muszą być zawarte na ten sam okres ubezpieczenia, byle by okresy te pokrywały się choćby częściowo
  • wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone na piśmie
  • warunkiem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC zawartej w trybie art. 28 ust. 1 (tzw. klauzula prolongacyjna), jest:
    • fakt ubezpieczenia posiadacza pojazdu w tym samym czasie w 2 lub więcej zakładach ubezpieczeń – fakt ten stwierdza się w pierwszej kolejności poprzez sprawdzenie danych o umowach ubezpieczenia OC w OI UFG; jeżeli w OI UFG nie znajdują się informacje o umowach ubezpieczenia OC zawartych w tym samym czasie z innym niż PZU zakładem ubezpieczeń, możliwe jest stwierdzenie tego faktu na podstawie przedstawionego do wglądu PZU dokumentu ubezpieczenia sporządzonego przez inny zakład ubezpieczeń
    • złożenie przez posiadacza pojazdu (ubezpieczającego) oświadczenia, że umowa ubezpieczenia OC zawarta z innym niż PZU ubezpieczycielem nie została do dnia złożenia wypowiedzenia rozwiązana

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840