Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

UBEZPIECZENIA

Oferta » UBEZPIECZENIA » WYBIERZ UBEZPIECZYCIELA » GENERALI UBEZPIECZENIA » Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie GENERALI  domu i mieszkania

Ubezpieczenie Generali domu i mieszkania to oferta dla osób, które lubią czuć sie bezpiecznie w każdej sytuacji. Polisa może obejmować ochroną nie tylko dom, mieszkanie lub dom w budowie, ale równieżć odpowieść cywilną w życiu prywatnym oraz uslugi assistance. Zapoznaj się z ofertą, wybierz pakiet odpowiedni dla siebie i czuj się bezpiecznie.

DOM I MIESZKANIE

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte:

 • dom
 • mieszkanie
 • budynek gospodarczy
 • garaż wolnostojący
 • budowla
 • stałe elementy domu, mieszkania, pomieszczeń przynależnych, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, domu letniskowego
 • ruchomości domowe
 • przedmioty wartościowe
 • przedmioty do działalności
 • rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia
 • dom letniskowy
 • dom w budowie
 • mieszkanie w budowie
 • budynek gospodarczy w budowie
 • garaż wolnostojący w budowie
 • stałe elementy domu, mieszkania, budynku gospodarczego i garażu wolnostojącego w budowie
 • rzeczy osobiste od rabunku poza miejscem ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia możę obejmować w zależności od wybranego wariantu (od wszystkich ryzyk lub od ryzyk nazwanych):

 • ognia
 • naturalnych zdarzeń (m.in. silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, śnieg, lód, grad)
 • powodzi
 • zalania
 • kradzieży
 • wandalizmu
 • stłuczenia stałych przedmiotów
 • przepięcia
 • NNW psa
 • szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa

Istnieje możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej w przypadku:

 • stosowania sprawnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
 • inne ubezpieczenie zawarte w Generali

Na wniosek Ubezpieczającego jest możliwe rozłożenie płatności składki na raty.

Ubezpieczający ma obowiązek użyć dostępnych mu środków do ratowania mienia i zapobieżenia postępowaniu szkody.

Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego ubezpieczenia.

Gdy po zawarciu umowy wzrośnie wartość ubezpieczonego mienia jest możliwość podniesienie sumy ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

Ubezpieczenie Assistance w swoim zakresie zawiera

 • assistance techniczny
 • assistance RTV/AGD/PC
 • assistance medyczny
 • usługi concierge
 • usługi informacyjne

Aby zapewnić Ci komfort Generali oferuje:

 • usługi specjalisty
 • dozór i transport mienia
 • pomoc w załatwianiu formalnośći
 • wizytę lekarza, pielęgniarki oraz transport medyczny

UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Ubezpieczonego w życiu prywatnym. Jako czynności życia prywatnego są uważane:

 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi
 • posiadanie lub użytkowanie domu, mieszkania, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, budowli lub ruchomości domowych, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia
 • posiadanie lub użytkowanie ubezpieczonego w Generali domu letniskowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadanie niezabudowanych gruntów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • prowadzenie budowy budynku lub mieszkania w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia
 • posiadanie zwierząt domowych
 • posiadanie lub użytkowanie koni wyłącznie do celów prywatnych lub rekreacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • amatorskiego uprawiania sportu
 •  posiadanie lub użytkowanie modeli latających lub latawców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadanie lub użytkowanie rowerów lub wózków inwalidzkich
 • posiadanie i użytkowanie małych jednostek pływających oraz pojazdów niepodlegających rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadanie pasiek do 5 uli w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia
 • użytkowanie pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych do 30 dni
 • użytkowanie pomieszczeń i mienia (z wyłączeniem mienia pracodawcy) podczas wyjazdów służbowych i integracyjnych lub podczas nauki (do 26 roku życia), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • czynności wykonywane podczas drogi do lub z pracy

Generali pokrywa również koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu określenia okoliczności powstania szkody, a także koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym przez osobę Ubezpieczoną (na polecenie lub za zgodą Generali).

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem, chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat warunków ubezpieczenia oraz chcesz poznać kalkulację ceny polisy, skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie: + 48 510 029 840
 • e-mail: ernest.kucharski@finbridge.pl

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Leszczyńskiego 8,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Leszczyńskiego 8,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840