Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

UBEZPIECZENIA

Oferta » UBEZPIECZENIA » WYBIERZ UBEZPIECZYCIELA » PZU UBEZPIECZENIA » Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu i mieszkania

PZU zapewnia kompleksową i elastyczną ochronę majątku prywatnego, będąca odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania klienta w zakresie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia oraz przystępnej ceny ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia PZU mogą być:

 • mieszkanie
 • dom jednorodzinny, wielorodzinny, letniskowy, także w stadium budowy
 • budynek niemieszkalny (także w stadium budowy) nieprzeznaczony na cele mieszkalne, rekreacyjne lub wypoczynkowe i niesłużący do prowadzenia działalności np. garaż, warsztat, budynek gospodarczy
 • budowla – obejmuje następujące obiekty:
  • ogrodzenie wraz z bramą i jej osprzętem (siłowniki i napędy bramy)
  • nawierzchnie placów i podjazdów
  • wiata
  • szopa
  • szambo
  • przydomowa oczyszczalnia ścieków
  • przydomowy zbiornik na gaz płynny i paliwa płynne
  • niewielkie instalacje trwale związane z gruntem (posągi, grille murowane, fontanny, studnie, baseny, oczka wodne, pergole, niezabudowane altanki, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, śmietniki i donice)
  • instalacje znajdujące się na gruncie stanowiącym teren posesji lub działki rekreacyjnej: centralnego ogrzewania, elektryczna, gazowa, telefoniczna, sieciowa, antenowa (z wyłączeniem zewnętrznych anten TV i radiowych), przeciw pożarowe, przeciw kradzieżowe, domofon lub video domofon, solarna, drenażowa, zraszająca, oświetleniowa
 • obiekt specjalistyczny – znajdująca się na posesji szklarnia lub tunel foliowy
 • nagrobek cmentarny

Ubezpieczenie PZU domu i mieszkania jest kierowane do osób będących właścicielami, najemcami, posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do budynku lub mieszkania także w trakcie budowy.

Ubezpieczeniem objęta jest konstrukcja budynku (tzw. mury) wraz z zamontowanymi wewnątrz stałymi elementami oraz elementami zewnętrznymi. Instalacje poza budynkiem nie są objęte ubezpieczeniem budynku; mogą być ubezpieczone w ramach ubezpieczenia budowli. Istnieje możliwość ubezpieczenia lokalu mieszkalnego bez stałych elementów.

Poza ubezpieczeniem tzw. murów, w PZU dostępne są ubezpieczenia dodatkowe, poszerzające zakres standardowego ubezpieczenia, w szczególności o:

 • ruchomości domowe i stale elementy stanowiące samodzielny przedmiot ubezpieczenia,
 • odpowiedzialność cywilna tzw. OC w życiu prywatnym
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW
 • od stłuczenia szklanych przedmiotów
 • PZU Pomoc (usługa assistance)

W odniesieniu do lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, budynków niemieszkalnych, budowli, PZU odpowiada za szkody powstałe wskutek:

 • zdarzeń losowych: ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huku ponaddźwiękowego
 • przepięcia
 • dewastacji
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową

W odniesieniu do budynków mieszkalnych w stadium budowy, budynków niemieszkalnych w stadium budowy oraz materiałów budowlanych, PZU odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 • zdarzeń losowych: ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huku ponaddźwiękowego
 • przepięcia
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową

W odniesieniu do ruchomości domowych i stałych elementów, PZU odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 • zdarzeń losowych: ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów,
 • trzęsienie ziemi, huku ponaddźwiękowego
 • kradzieży z włamaniem,
 • rabunku, w tym również rabunku poza miejscem ubezpieczenia
 • przepięcia
 • dewastacji
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochrona ubezpieczeniową

W odniesieniu do obiektów specjalistycznych, PZU odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 • zdarzeń losowych: ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huku ponaddźwiękowego
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochrona ubezpieczeniową
 • W przypadku tuneli foliowych wyłączone są szkody powstałe w następstwie: śniegu i lodu oraz huraganu

W ramach zakresu PZU pokrywa też inne koszty np.:

 • poszukiwania przyczyny zalania
 • uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po zaistnieniu szkody

PZU chcąc spełnić oczekiwania klienta, co do kompleksowości ubezpieczenia, elastyczności zakresu ubezpieczenia a także niskiej ceny polisy przygotowało ubezpieczenie w dwóch pakietach ubezpieczeń: PZU DOM oraz PZU DOM PLUS z różnymi wariantami zakresu ryzyk dodatkowych: NNW, OC, assistace PZU Pomoc oraz różnych sumach ubezpieczenia.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem, chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat warunków ubezpieczenia oraz chcesz poznać kalkulacją ceny polisy, skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie: + 48 510 029 840
 • e-mail. ernest.kucharski@finbridge.pl

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Leszczyńskiego 8,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Leszczyńskiego 8,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840