Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

UBEZPIECZENIA

Oferta » UBEZPIECZENIA » WYBIERZ UBEZPIECZYCIELA » PZU UBEZPIECZENIA » Podróże - PZU Wojażer

Podróże - PZU Wojażer

Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer typu travel jest kierowane do osób wyjeżdzających na wakacje lub w podróż służbową. Udziela ochrony ubezpieczeniowej:

 • na terenie Polski w związku z podróżą po Polsce:
  • obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, dla których Polski jest krajem stałego zamieszkania – wyłącznie podczas podróży w celu uczestnictwa w zorganizowanym np. przez biuro podróży wypoczynku (np. wycieczka, wczasy, kolonia, obóz, pobyt w ośrodku SPA, zielona szkoła)
  • obywatelom polskim zamieszkałym na stałe poza granicami RP, nieposiadającym stałego miejsca zamieszkania w Polsce – podczas ich podróży w każdym celu po terytorium Polski
  • cudzoziemcom, dla których RP nie jest krajem stałego zamieszkania – podczas ich podróży w każdym celu po terytorium Polski
   albo
 • poza granicami Polski i na terytorium Polski w związku z podróżą poza granice Polski:
  • obywatelom polskim, za wyjątkiem obywateli polskich zamieszkałym na stałe poza granicami – podczas ich podróży w każdym celu poza granice Polski
  • cudzoziemcom, dla których Polska jest krajem stałego za- mieszkania – podczas ich podróży w każdym celu poza granice Polski

Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta, w przypadku, gdy:

 • krajem docelowym podróży jest kraj stałego zamieszkania ubezpieczonego, chyba, że podróż jest w celu uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
 • krajem docelowym podróży jest kraj, który w wyniku tej podróży ma stać się dla ubezpieczonego krajem stałego zamieszkania
 • krajem docelowym podróży jest kraj rezydencji ubezpieczonego, chyba, że zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzuli– ubezpieczenie Rezydenta
 • celem podróży ubezpieczonego jest planowe leczenie lub diagnostyka

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczeniowego tanie ubezpieczenie PZU Wojażer może obejmować swoim zakresem:

 • ochronę ciebie, rodziny lub tylko niesamodzielne dziecko
 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC)
 • ubezpieczenie bagażu
 • ubezpieczenie assistance:
  • pakiet rowerzysta (tylko teren Polski i Europy) - zderzenie się ubezpieczonego podczas jazdy  rowerem
  • pakiet sport – rekreacyjne uprawianie narciarstwa lub wyczynowego uprawiania sportu lub sportów wysokiego ryzyka
  • pakiet biznes - podróż służbową
 • wykonywanie pracy fizycznej
 • zdarzenia wynikające z aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego występujących
 • ubezpieczenie rezydenta
 • ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem ubezpieczenia i chcesz poznać kalkulację ceny polisy?... Skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie: + 48 510 029 840
 • e-mail. ernest.kucharski@finbridge.pl

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Leszczyńskiego 8,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Leszczyńskiego 8,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840